bg1-tumendatud
Loading...

Toetused

valmimise aeg 01.10.2012–30.09.2013EKF-i meetme 2.2 projekti „Kalalaevale TSB-062 kahe kerega soomkala mõrra soetamine“Projekti toetatav summa 6048€

valmimise aeg 19.03.2015-1.12.2015Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” toetuse raames külmhoone ehitusProjekti toetatav summa 98000€